De Nationale Dagen van de Gevangenis (NDG) zijn een initiatief van een aantal pluralistische groeperingen en organisaties. Ze willen over de Belgische situatie binnen de gevangenismuren informeren en de dialoog hieromtrent stimuleren.


Voor deze 8de editie, van 19 november tot 5 december 2021, hebben we gekozen voor het thema "WIE NIET WEG IS, IS GEZIEN !"

Tijdens een opsluiting wordt de verbinding met de buitenwereld (familie, vrienden, collega's...) op de proef gesteld: alle relaties en sociale interacties die gewoonlijk een leven karakteriseren, worden bij aankomst in de gevangenis op brute wijze verbroken... Zo zijn er weken of zelfs maanden nodig – vaak met het oog op lange wachtlijsten – voordat mensen in detentie zichzelf opnieuw vinden in het dagelijks leven, activiteiten en samenkomsten met anderen.

Ook de connecties met anderen, zelfs binnen de gevangenis, moeten (her)uitgevonden worden door elke persoon die er verblijft. Niet enkel de relaties die mensen in detentie onderling hebben, maar ook de relaties met externe sociale diensten, penitentiaire beambten, directies of andere leden van de rechterlijke macht, zijn essentieel voor het afleggen van hun detentietraject.
Hoewel de verbinding met de buitenwereld essentieel is, staat deze sinds het begin van de gezondheidscrisis nog meer onder druk. Online bezoeken, het maken van afspraken en het verzenden van berichten via de ‘prison cloud’ (een interne server aanwezig in sommige gevangenissen waarmee gedetineerden kunnen corresponderen met interne belanghebbenden) en ‘cell-learning’ (een soort e-learning via een internetplatform dat zich momenteel ontwikkelt in verschillende gevangenissen) getuigen van de geleidelijke opkomst van digitale technologie binnen de gevangenismuren in ons land. Deze technologie brengt zowel voordelen als vragen met zich mee. Het menselijk contact in een penitentiaire omgeving is enorm belangrijk. Daarom zijn we genoodzaakt om deze digitale hulpmiddelen die een verbinding met de buitenwereld mogelijk maken, in vraag te stellen.

"Wie niet weg is, is gezien!" is het thema van deze 8ste editie van de Nationale Dagen van de Gevangenis, die doorgaan van 19 november tot en met 5 december 2021. Het doel van deze periode is om het grote publiek bewust te maken van de leefomstandigheden in detentie.

Tijdens de verschillende evenementen in deze periode, willen we de aandacht vestigen op de absolute noodzaak om tijdens de periode van opsluiting alle soorten banden met de buitenwereld te behouden en versterken. Het bestrijden van isolatie en eenzaamheid kent niet enkel voordelen tijdens detentie. Door in te zetten op verbinding met mensen in detentie kunnen ze beter voorbereid worden op hun vrijlating en kan er verder worden gefocust op begeleiding na detentie.

Op deze website vind je binnenkort alle informatie over de editie van 2021.

Het programma vind je tevens op FB v/d Nationale Dagen van de Gevangenis.